• BIST 95.651
 • Altın 191,755
 • Dolar 4,6929
 • Euro 5,4578
 • İstanbul 25 °C
 • Ankara 27 °C

17 Aralık'ı Tahliye Eden Hakimlere Kritik Görevler Verildi

17 Aralık'ı Tahliye Eden Hakimlere Kritik Görevler Verildi
111 sulh ceza hakimliği kurulması kararı veren HSYK, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sanıklarını tahliye eden hakimleri sulh ceza hakimliklerine atadı.

Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) ön­ce­ki gün ya­yın­la­dı­ğı yet­ki ka­rar­na­me­siy­le kal­dı­rı­lan sulh ce­za mah­ke­me­le­ri ye­ri­ne as­li­ye ce­za mah­ke­me­le­ri kur­du. Tu­tuk­la­ma, ara­ma ka­rar­la­rı­nı ve­re­cek sulh ce­za ha­kim­lik­le­ri­ne ata­ma yap­tı.

Bugün Gazetesi'nden Metin Arslan'ın haberine göre; ka­rar­na­mey­le Tür­ki­ye ge­ne­lin­de 111 sulh ce­za ha­kim­li­ği ku­rul­du. İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir ve Ada­na gi­bi il­ler­de­ki sulh ce­za ha­kim­lik­le­ri­ne ise önem­li so­ruş­tur­ma­lar­da ver­di­ği ka­rar­la tar­tı­şı­lan ha­kim­ler atan­dı.

SAR­RAF’I TAH­Lİ­YE ETTİ

İs­tan­bul Ad­li­ye­si­’n­de 6 ye­ni sulh ce­za ha­kim­li­ği ku­rul­du. 17 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sın­da Rı­za Sar­raf ile ba­kan ço­cuk­la­rı­nın tah­li­ye­si­ne ka­rar ve­ren Ha­kim İs­lam Çi­çek 3. Sulh Ce­za Ha­kim­li­ği­’ne gö­rev­len­di­ril­di.

Çi­çe­k’­in Fa­ce­bo­ok he­sa­bın­da Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan için ‘Al­lah Uzun Ömür Ver­sin Uzun Ada­m’ baş­lık­lı me­sa­jı­nı pay­laş­tı­ğı da gün­de­me gel­miş­ti. Ay­nı so­ruş­tur­ma­da tu­tuk­lu bu­lu­nan es­ki Halk Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Sü­ley­man As­lan'la bir­lik­te 6 şüp­he­li­yi tah­li­ye eden Ha­kim Hu­lu­si Pur, 2. Sulh Ce­za Ha­ki­mi ola­rak atan­dı.

OPERASYON YAPMAMIŞTI

Da­ha ön­ce 2. Öz­gür­lük Ha­ki­mi olan ve ba­zı ga­ze­te­ler­de yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­la­rıy­la il­gi­li ope­ras­yon­la­ra im­za at­ma­dı­ğı yö­nün­de ha­ber çı­kan Be­kir Al­tun 1. Sulh Ce­za Ha­kim­li­ği­’ne atan­dı.

Ergenekon hakimlerine ikinci tayin

Ka­rar­na­mey­le Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz da­va­la­rın­da gö­rev ya­pan ha­kim­ler de ağır ce­za mah­ke­me­si üye­li­ğin­den ye­ni ku­ru­lan as­li­ye ce­za mah­ke­me­si ha­kim­lik­le­ri­ne gön­de­ril­di.

Poy­raz­köy da­va­sı­na da ba­kan Ve­dat Yıl­ma­zab­dur­rah­ma­noğ­lu ve Meh­met Er­do­ğan, Bal­yoz Da­va­sı­na ba­kan Ay­te­kin Özan­lı,  Şi­ke da­va­sı­na ba­kan Meh­met Uğur­lu Ağır Ce­za­’dan alı­na­rak As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­’ne  atan­dı.

17 Ara­lık yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sın­da şir­ket­le­rin mal­var­lık­la­rı­na ko­nu­lan ted­bir ka­ra­rı­nı kal­dır­ma­yan 14. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Üye­si Me­nek­şe Uyar da 23. İş Mah­ke­me­si­’n­e gön­de­ril­di.

Böcekte yakalamayı kaldırdı

HSYK ka­rar­na­me­siy­le, Baş­ba­ka­n’­ın ofi­sin­de bu­lu­nan bö­cek­ler­le il­gi­li hak­kın­da ya­ka­la­ma ka­ra­rı ve­ri­len 5 po­li­sin yap­tı­ğı iti­raz üze­ri­ne ya­ka­la­ma ka­ra­rı­nı kal­dı­ran 11. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si üye­si Mus­ta­fa Ka­ra­tay gö­re­vin­den alın­dı. Ka­ra­tay, 33. As­li­ye Ce­za Ha­kim­li­ği­’ne atan­dı.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim