• BIST 110.059
 • Altın 175,012
 • Dolar 4,0867
 • Euro 5,0024
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 21 °C

21 Bin Vatandaş TOKİ'ye Dava Açtı

21 Bin Vatandaş TOKİ'ye Dava Açtı
Bursa’daki TOKİ projesinde 4 bin vatandaşın mağdur edilmesine şehir plancıları ve mimarlar tepki gösterdi. Buradaki mağdurların yanı sıra, 21 bin 127 vatandaşın daha TOKİ’ye dava açtığı ortaya çıktı.

Bur­sa Os­man­ga­zi'de­ki kent­sel dö­nü­şüm pro­je­si­nin skan­da­la dö­nüş­me­si­ne şe­hir plan­cı­la­rı ve mi­mar­lar­dan tep­ki yağ­dı.TMMOB Mi­mar­lar Oda­sı An­ka­ra Şu­be­si Başkanı Tez­can Ka­ra­kuş Can­dan, 4 bin ki­şi­nin mağ­dur edil­di­ği Do­ğan­bey ko­nut­la­rın­da­ki va­tan­daş­la­rın aç­tı­ğı bin 500 da­va­nın ya­nı sı­ra Tür­ki­ye ge­ne­lin­de TO­Kİ'ye kar­şı 21 bin 127 da­va açıl­dı­ğı­nı söy­le­di.

Bu kadar davanın ciddi sorunun göstergesi olduğunu kaydeden Candan, va­tan­daş­la­rın ko­nut­la­rı­nı za­ma­nın­da tes­lim ala­ma­dı­ğı için ya da dü­şük ka­li­te mal­ze­me kul­la­nıl­ma­sın­dan do­la­yı da­va aç­tı­ğı­nı kay­det­ti. Candan, “TO­Kİ umut sa­tı­yor, in­san­lar ger­çek­le yüz­le­şin­ce da­va­lık olu­yor­lar" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

AYRICALIKLI İMAR HAKKI

MHP Os­man­ga­zi Mec­lis Üye­si Grup Söz­cü­sü Ce­mil Ay­dın, hak sa­hip­le­ri­ne so­rul­ma­dan da­ire­le­rin met­re­ka­re­le­rin art­ı­rıl­ma­sın­da Al­te­pe'nin imzası olduğunu söyledi.

Aydın, “Alınan kararla değişik tipte daireler çıktı. 50 bin 100 bin lira gibi hak sahiplerini zorlayacak maliyetler çıkarıldı. Daire teslimleri uzadı. Kahrından vefat edenler oldu. İlk etapta 13 kattı daha sonra 23'e çıkarttılar. Bu nasıl bir zarar oluyor. Ranta yönelik proje ile Bursa’nın silüetine hançer sapladılar” şeklinde konuştu.

13 kattı 23’e çıkardılar

Mes­lek oda­la­rı­nın en faz­la da­va­lı ol­du­ğu ku­ru­mun ba­şın­da TO­Kİ'nin gel­di­ği­ne dik­kat çe­ken TMMOB Şe­hir Plan­cı­la­rı Oda­sı İs­tan­bul Şu­be Baş­ka­nı Tay­fun Kah­ra­man, Tür­ki­ye­’nin çe­şit­li il­le­rin­de TO­Kİ'ye kar­şı mes­lek oda­la­rı­nın aç­tı­ğı 100'ün üze­rin­de da­va ol­du­ğu­nu kay­det­ti.

Kah­ra­man, bu sı­kın­tı­la­rın te­me­lin­de ya­tan fak­tö­rün TO­Kİ'ye ve­ri­len ay­rı­ca­lık­lı imar hak­la­rı ol­du­ğu­nu kay­det­ti. TO­Kİ­’ye böl­ge­ler­de­ki ya­pı­laş­ma yo­ğun­lu­ğu­nun çok üze­rin­de ya­pı­laş­ma hak­kı ve­ril­di­ği­ni kay­de­den Kah­ra­man, “Da­va­la­rın ço­ğu le­hi­mi­ze ama uy­gu­lan­mı­yor.

TO­Kİ­ ya­sal ola­rak ta­nım­lan­mış plan yap­ma yet­ki­si­ni kul­la­na­rak fark­lı plan­lar adı al­tın­da bun­la­rı ye­ni­den as­kı­ya çı­kar­tı­yor. Hu­kuk­ta ka­zan­dı­ğı­nız sü­reç bu­ra­da iş­le­ye­mi­yor. TO­Kİ, ken­te kar­şı iş­le­nen suç­lar an­la­mın­da en ön plan­da­ki ku­ru­m” de­di.

Plancılık açısından facia

Ba­yın­dır, İmar, Ulaş­tır­ma Ve Tu­rizm Ko­mis­yo­nu Üye­si CHP Mil­let­ve­ki­li Ha­luk Eyi­do­ğan ise TO­Kİ'nin Do­ğan­bey pro­je­si­nin şe­hir plan­cı­lı­ğı acı­sın­da bir fa­ci­aya dö­nüş­tü­ğü­nü kay­det­ti.

Eyi­do­ğan, “P­lan­la­ra ay­kı­rı ve çok yük­sek. Bur­sa'nın si­lü­eti­ni bo­zan çok yo­ğun yük­sek ya­pı­laş­ma bir pro­je­ye dö­nüş­müş. Bu pro­je de­ğiş­ti­ril­miş hak sa­hip­le­ri mü­da­hil ola­ma­mış ve mağ­dur edil­miş.Şu­ an TO­Kİ ve onun­la bir­lik­te ça­lı­şan 100 ka­dar mü­te­ah­hit fir­ma Tür­ki­ye'nin en çok ev sa­hi­bi­” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim