• BIST 92.967
 • Altın 194,964
 • Dolar 4,7402
 • Euro 5,4995
 • İstanbul 26 °C
 • Ankara 27 °C

Avukattan, Arda Turan, Demirören ve Terim Hakkında Suç Duyurusu

Avukattan, Arda Turan, Demirören ve Terim Hakkında Suç Duyurusu
Ankara'da bir avukat, TFF Başkanı Demirören, Milli Takım Teknik Direktörü Terim ve futbolcu Arda Turan hakkında, 'kamu kaynağını haksız şekilde almak ve ödemek' iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu Avukatı Sedat Vural, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Milli Takım Hocası Fatih Terim ve futbolcu Arda Turan hakkında “kamu kaynağının hukuksuz şekilde ödenmesi, alınması” iddiası ile suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, sporcu ve şüphelilerin banka hesaplarına el konulması da istendi.
 
Avukat Sedat Vural tarafından Ankara C.Başsavcılığına sunulan şikayet dilekçesinde, gerekçe ise suçlamalar şöyle açıklandı: “TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU” nun Başkanı Yıldırım Demirören tarafından A Milli Futbol Takımımızın 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine, en iyi üçüncü olarak katılmasından dolayı,futbolculara ve teknik kadroya 500.000.Euro prim verileceği kararının; iptali ile ihtiyaten tedbir kararı verilmesi talepli açtığım dava içeriğindeki TFF’nin ödeme yapılmayacağına ilişkin resmi yazılı beyanı (EK.1.) ve bu beyana dayanan Mahkeme kararı ile TFF’nun “özel bir şirket değil” “özerk kamu kurumu” niteliğinde olması ve bu konudaki hukuksal ve kanıtsal gerçekler karşısında: görsel,yazılı ve sosyal medyada özellikle 24-25-29 Haziran ve 12 Temmuz 2016 tarihli Hürriyet Gazetesinde (EK.2.) haber yapılan, davama konu 500.000+150.000 Euro'nun Şüphelilerden Teknik Heyet ve Futbolculara ödenmesinin; Bu ödemeye ve alıma ilşkin,şüphelilerin hiçbir açıklamada bulunmayarak;yapılan suç eylemini gizleyerek ve de organize şekilde; Zimmetteki kamu kaynağının,hukuksuz ve keyfi olarak ödendiği ve alındığı; Kesin kanıtsal gerçek karşısında; Öncelikle Kamu Zararının giderilmesi babında, şüphelilerden Teknik Heyet ve Futbolcuların banka hesaplarına aktarılan Kamu kaynağına “el konulması ; “kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçunu” aslen ve iştiraken işleyen şüphelilerin “Türk Ceza Kanunu'nun” ilgili maddelerine göre “cezalandırılması” için “kamu davası açılması” talebidir.”
 
İşlem yapılmasının gerekliliği konusunda da dilekçede şu ayrıntılara yer verildi:
 
“a-anayasal bağlayıcılığı bulunan yüksek yargı ve YSK kararlarına göre; Türkiye futbol federasyonu “bir kamu kurumudur”… yönetim ve diğer kurul üyeleri “kamu görevlisidir”..
 
a-YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI;
 
Yüksek Seçim Kurulunun,01.02.2015 tarih ve 107 nolu Kararında;
 
“Türkiye Futbol Federasyonunun kanunla kurulmuş bulunması ve kanunla kamu gücüne ait bir takım yetkileri kullanma imkânı tanınmış olması karşısında kamu kurumu niteliğinde olduğuna, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Kurulu Delegelerinin, Başkanının, yönetim kurulu üyelerinin, denetleme kurulu üyelerinin, genel sekreterinin, Tahkim Kurulunun ve Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yer alan yargı kurullarının (Disiplin, Etik, Kulüp Lisans Kurulları) üyelerinin, Hukuk Müşavirliğinde görevli avukatların, diğer yan ve geçici kurul üyelerinin 2839 sayılı Kanun'un 18. maddesinde belirtilen "...yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri..." arasında sayılmalarının gerekmesi”
 
b-ANAYASA MAHKEMESİ KARARI;
 
Anayasa Mahkemesinin 02.09.2009 tarihli E:2006/118, K:2009/107 sayılı kararında özerk federasyonları ;
 
“Özerk federasyonların genel idare içinde yer alan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verilen bazı görevlerin daha verimli şekilde yürütülmesi amacıyla, kamu hukuku alanında faaliyet göstermek üzere, hizmet yönünden yerinden yönetim ilkesine göre kurulan, hizmetle sınırlı olmak üzere kamusal yetki kullanan ve idarenin bütünlüğü ilkesi uyarınca merkezi idarenin vesayet denetimine tabi birer kamu kurumu” Olarak nitelendirilmiştir.
 
c- 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Tanımlar" kenar başlıklı 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre;
 
"Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişi," anlaşılır.
 
d- 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un; "Amaç" kenar başlıklı 1. maddesi uyarınca;
 
Bu Kanunun amacı; her türlü futbol faaliyetlerini milli ve milletlerarası kurallara göre yürütmek, teşkilatlandırmak, geliştirmek ve Türkiye’yi futbol konusunda yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek üzere, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliğe sahip, özerk Türkiye Futbol Federasyonunun kurulması, teşkilat, görev ve yetkilerine ait esas ve usulleri düzenlemektir
 
B-TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONUNUN BİR PRİM YÖNETMELİĞİ YOKTUR.
 
bu konuda ulusal (milli) tek ödül yönetmeliği;
bakanlar kurulu kararına dayanan “spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi hakkında yönetmelik”Tir.
 
tf federasyonunu ödül konusunda bağlayan tek yönetmelik de budur…bu yönetmeliğe göre de ödül hak etmek için dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3(üç) dereceye girmek mecburiyeti vardır…bu koşul dışındaki her ödeme kamu kurumu kaynağının keyfi kullanımına bağlı suçtur…
 
Söz Konusu Yönetmeliğin ilgili Hükümleri Aşağıdadır:
 
“SPOR HİZMET VE FAALİYETLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI GÖSTERENLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
 
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 13/9/2010 No : 2010/956
Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/5/1986 No : 3289
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/11/2010 No : 27748
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 50
 
Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporculara, spor kulüplerine, teknik direktör ve antrenörlere ödül verilmesi ile nakdi yardım yapılmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası faaliyetleri
 
MADDE 16 – (1) (Değişik: 4/11/2013-2013/5628 K.) Türkiye Futbol Federasyonu'nun uluslararası faaliyetlerine katılan sporcular, spor kulüpleri ve teknik direktörlere aşağıdaki ödüller verilebilir.
a) Dünya şampiyonasında veya Dünya kupasında derece alan milli takım sporcularının her birine;
 
1) Takımın birinci olması halinde en fazla 250 adet,
2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 190 adet,
3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 125 adet,
 
b) Avrupa şampiyonasında başarılı olan milli takım sporcularının her birine;
 
1) Takımın birinci olması halinde en fazla 125 adet,
2) Takımın ikinci olması halinde en fazla 100 adet,
3) Takımın üçüncü olması halinde en fazla 65 adet,
 
Cumhuriyet Altını karşılığı Türk Lirası ödül verilebilir
 
Yukarıda belirtilen müsabakalarda takımları çalıştıran teknik direktöre bir sporcunun aldığı ödülün iki katı ödül verilebilir. Teknik direktöre verilen ödülün yarısı kadar ödül görevli antrenörler arasında paylaştırılır.”
 
II-KANITSAL GERÇEKLER :
 
teknik kadroya ve futbolcuların her birine prim olarak yapılan 500.000 EURO'luk ödeme ;
 
açtığım davada ödenmeyeceği yönündeki Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi yazılı beyanı ve mahkeme kararı ve konuya ilşkin medya haberleri: şüphelilerin “kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar”ı işlediklerine dair somut kanıtlardır..
 
A Milli Futbol Takımımızın 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine,en iyi üçüncü olarak katılmasından dolayı,futbolculara ve teknik kadroya 500.000.Euro verileceği TFF Başkanı tarafından açıklanmış,bu açıklama görsel,yazılı ve sosyal medyada 15-16 Ekim 2015 tarihlerinde geniş şekilde yer almıştır.
 
TFF’nin bu kararının iptali ile ihtiyaten tedbir kararı verilmesi talebini içeren dava, 19.10.2015 tarihinde tarafımca açılmış ve Ankara 14.Asliye Hukuk Mah kemesinin 2015/465 Esas Numarasını almıştır.
 
Hiç bir zaman yalanlanmayan dava konusu kararın,sunduğum kanıt ve yasal gerçekler nedeniyle, İhtiyati Tedbir talebimin Kabulüne karar verilmesi talebim üzerine;
 
Mahkeme,davalı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına;
 
“A Milli Futbol Takımının 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine en iyi üçüncü olarak katılmasından dolayı Futbolcular ve Teknik kadroya 500.000 Euro verilmesi hakkında herhangi bir karar alınıp alınmadığı,alınmışsa karar örneğinin çıkartılarak mahkememize gönderilmesi rica olunur” içerikteki 13.11.2015 tarihli müzekkereyi göndermiştir.
 
Davalı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 21.12.2015 tarihi;
 
“İlgide kayıtlı yazınızda A Milli Futbol Takımının 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine en iyi üçüncü olarak katılmasından dolayı Futbolcular ve Teknik kadroya 500.000 Euro verilmesi hakkında herhangi bir karar alınıp alınmadığının bildirilmesi talep edilmiştir.
 
A Milli Futbol Takımının 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine en iyi üçüncü olarak katılmasının belli olmasının akabinde Federasyon Yönetim Kurulunca Futbolcular ve Teknik kadroya 500.000 Euro verilmesi hakkında herhangi bir karar alınmadığını bilgilerinize sunarız.” Yanıtı verilmiştir.
 
Türkiye Futbol Federasyonunun,kendisinin hukuken bağlayan Mahkemeye sunduğu ödeme yapılmayacağına ilişkin bu resmi beyanı karşısında;
 
Tarafımca da kabul edilen ve bu beyanı temel alan,”…A Milli Futbol Takımının 2016 Avrupa Şampiyonası Finallerine katılmasından dolayı futbolculara ve teknik kadroya 500.000.EURO verileceği yönünde davalı vekilinin böyle bir karar alınmadığını belirttiği ve davacı asilinde bunu kabul ettiği ve alınan bir karar olmadığı” gerekçesiyle davam Mahkemenin 20.04.2016 tarih ve 2016/222 sayılı kararıyla hüküm altına alınmıştır.
 
Temyiz İncelemesi Yargıtay 18.Hukuk Dairesinin 2016/13946 nolu dosyası üzerinden yapılacaktır…
 
Yargısal bu süreç yaşanmışken,ekte sunduğum gazete haberleri ve tüm yazılı,görsel ve sosyal medyada,A Milli Futbol Takımının,Avrupa Şampiyonasından elenmesinden sonra,bu şampiyonaya katılım primi olarak ödenmeyen 500.000 Euro’nun,TFF’nin yeni bütçe kaynağından teknik heyet ve her futbolculara banka hesaplarına aktarılarak ödendiği haberleri üzerine;Muhatapları TFF Yönetimi,Teknik Heyet ve A Milli Futbolcular olmak üzere;
 
“iş bu kamu zararının ortadan kaldırılması babında, hukuki ve cezai sürecin başlatılmaması için,ödeyen ve alan muhatapların prim adıyla ödedikleri ve aldıkları haksız ve hukuksuz tutarları 7 (yedi) gün içerisinde ödeyen makama geri vermelerini ve iade etmelerini” içeren ihtarname (EK.3.) göndermeme karşın,bu süre zarfında iade söz konusu olmamıştır…
 
Yasama,Yargı ve Yürütmeye Karar verme Yetkisi veren, Vergi Kaynağı Milletin bir ferdi Yurttaş olarak,bu hukuksuzluğu,keyfiliği,buna bağlı işlenen suçun cezalandırılması için Sayın Savcılığınıza başvurmak; Anayasal Hakkım olduğu kadar Yurttaşlık görevimdir…
 
Haber: ARZU YILDIZ/HABERDAR

 

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim