• BIST 107.015
 • Altın 172,213
 • Dolar 4,0658
 • Euro 4,9307
 • İstanbul 19 °C
 • Ankara 13 °C

Kocaeli Barosu'ndan Star Gazetesi'ne Suç Duyurusu

Kocaeli Barosu'ndan Star Gazetesi'ne Suç Duyurusu
Kocaeli Barosu, Star Gazetesi'nin "AVUKAT TERÖRÜ" manşetiyle verdiği haber için suç duyursunda bulundu.

 

 

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA

KOCAELİ

ŞİKÂYETÇİ:

Kocaeli Baro Başkanlığı

Ankara Karayolu No:111 Kocaeli Plaza K:5 İzmit/Kocaeli

VEKİLİ:

Av. Özlem GÜRGEN ELDEM

Ankara Karayolu No:111 Kocaeli Plaza K:5 İzmit/Kocaeli

ŞÜPHELİ:  

Filiz GÜLER

(Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü)

Atatürk Mahallesi Bahariye Caddesi No:31 İkitelli- K. Çekmece

34679 İSTANBUL

SUÇ:

Avukatlık Mesleğine ve Avukatlara Yönelik Basın Yoluyla Hakaret

( TCK 125 md.),  Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama 

(TCK 216. Md ),  Kanunlara Uymamaya Tahrik ( TCK 217 md. )

Suç İşlemeye Tahrik ( TCK 214 md.) 

SUÇ TARİHİ: 01.04.2015

AÇIKLAMALAR:

Şüpheli Filiz GÜLER, Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürüdür. 01.04.2015 tarihli Star Gazetesinin ilk sayfasında “ AVUKAT TERÖRÜ ” başlıklı haber yayınlanmıştır. Terör saldırısının detayları henüz belli değilken yapılan bu haberin manşet olarak kullanılan   ‘ AVUKAT TERÖRÜ ’  cümlesinde “Avukatlar” hedef olarak gösterilmektedir.

Söz konusu haberin içerisinde yer alan “…saat 12.30 sıralarında avukat kılığında Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giren iki terörist Berkin ELVAN’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürüten Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın odasına girdi…” cümlesiyle, teröristlerin avukat olabileceği izlenimi doğurmaktadır.

Olay günü itibariyle, henüz kamera kayıtları dahi izlenmemiş ve kimlikler net olarak doğrulanmamışken, herhangi bir ilişkilendirme yapılmasının mümkün olmamasına rağmen avukatları hedef kitle haline getirici haksız ithamlarda bulunulmuştur.

Teröristlerin Adliyeye cübbeli olarak girdikleri, içeride göründükleri ve şehit Savcı’nın odasında cübbeli olarak bulunduklarına dair ne bir görüntü ne de Resmi Makamlar tarafından doğrulanmış bir beyan mevcut olmadığı halde ‘AVUKAT TERÖRÜ ’ başlığı altında yapılan haber ile avukatlar terörist ilan edilerek halkı avukatlara yönelik kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir.  

Yargı mensubu Cumhuriyet Savcısı Sayın Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edildiği terör saldırısında teröristlerin kimlikleri dahi açıklanmadan “Adliyeye avukat cübbesi ile girdiler” söylemine dayanarak yapılan bu haber ve kamuoyuna duyuruluş şekli habercilik anlayışından uzak ve başta avukatlar olmak üzere, cübbe giyen tüm yargı mensuplarını hedef gösterir niteliktedir.

Star Gazetesi tarafından yapılan ‘AVUKAT TERÖRÜ’ başlıklı haberde;  avukatlar ve avukatlık mesleği hedef alınarak, avukatlar ve avukatlık mesleği küçük düşürülerek,  toplumda hedef kitle haline getirilerek ve avukatlar terör eylemini gerçekleştiren teröristler olarak gösterilerek avukatlık mesleğine yönelik ağır hakaretlerde, haksız ve onur kırıcı ithamlarda bulunmuştur.

Star Gazetesi’nin 01.04.2015 tarihli nüshasında ‘AVUKAT TERÖRÜ’  başlıklı haber; Star Gazetesi’nin yanı sıra gibi birçok medya kuruluşunda yer almış ve birçok haber sitesi ile sosyal medyada yayınlanmıştır.

Türk Ceza Kanunu’nun ‘ Hakaret’ başlıklı 125. maddesinde;

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (...) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.’ hükmü düzenlenmiştir.

Türk Ceza Kanunu’nun ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ başlıklı 216. maddesinde;

(1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 (3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’

Türk Ceza Kanunu’nun   ‘ Kanunlara uymamaya tahrik’ başlıklı 217. maddesinde;

Halkı kanunlara uymamaya alenen tahrik eden kişi, tahrikin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.’ hükümleri düzenlenmiştir.

Yine Türk Ceza Kanunu’nun ‘Suç İşlemeye Tahrik’ başlıklı 214. maddesinde;

(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır

(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silahlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.’ hükmüne yer verilmiştir.

Star Gazetesi’nin 01.04.2015 tarihli nüshasında yayınlanan ‘ AVUKAT TERÖRÜ ’ başlıklı haber; yargının kurucu unsurlarından olan ve kamu görevini yerine getiren avukatları ve savunma mesleğini aşağılayıcı, saygınlığını düşürücü ve avukatları zararlı olarak niteleyerek toplumda hedef haline getirici ifadelerdir. Bu nedenle söz konusu haberin yayınlanması ile TCK 125. maddesinde yer alan avukatlık mesleğine ve avukatlara yönelik basın yoluyla hakaret suçu işlenmiştir. 

Yine yukarıda belirtilen kanun hükümleri ve mevcut deliller doğrultusunda; söz konusu haber ile avukatlara ve avukatlık mesleğine hakaret etmenin yanı sıra AVUKATLAR TERÖRİST İLAN EDİLEREK TCK 214. maddede düzenlenen suç işlemeye tahrik, TCK 216. maddede düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve TCK 217. madde hükmünde düzenlenen kanunlara uymamaya tahrik suçları işlenmiştir. 

Avukatlar yargının kurucu unsuru olarak toplumun hukuk kuralları çerçevesinde haklarının aranmasına ve adaletin sağlanmasına hizmet eden bağımsız ve kamu hizmeti gören bir meslek grubunun mensuplarıdır. Bu anlamda kamuoyunu asılsız beyanlarla yönlendirmek ve meslek gruplarını hedef göstermek tüm avukatları ve yargı mensuplarını zan altında bırakmaktadır.

Nitekim söz konusu haberin basın ahlakı ve toplum yararı gözetilerek yapılmadığı aşikâr olup toplumda ayrışmaya ve nefrete yol açacağı endişesi içerisindeyiz.

5187 sayılı Basın Kanununda hüküm altına alındığı üzere avukatların şeref ve haysiyetini ihlal edici, avukatlarla ilgili gerçeğe aykırı yapılan bu haber tüm avukatlar nezdinde Baroların da itibarını hedef alan bir tutumdur.

1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 76. maddesinde; Baroların kuruluş ve görevleri düzenlenmiştir.

Buna göre;  ‘Barolar;  avukatlık mesleğini geliştirmek, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni sağlamak; meslek düzenini, ahlakını, saygınlığını, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak, avukatların ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tüm çalışmaları yürüten, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır.’

Yine 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 95. maddesinde; Baro Yönetim Kurulunun görevleri düzenlenmiştir. Buna göre; ‘ Yönetim Kurulu, kendisine kanunen verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü olup, baronun işlerini kovuşturur ve menfaatlerini korur. Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:

1. Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak,                                                                      

4.  Mesleki ödevler hususunda baro mensuplarına yol göstermek ve onlara bilgi vermek ve mesleki görevlerin yapılıp yapılmadığını denetlemek, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak,

21. Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak, korumak ve bu kavramlara işlerlik kazandırmak ’

Avukatlık Kanunu’nun 76. ve 95. maddeleri gereğince;  Barolar, Avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını, mesleğin adalet amaçlarına uygun olarak bağlılık ve onurla yapılmasını sağlamak ayrıca meslek düzenini, ahlakını ve saygınlığını korumakla yükümlüdürler.

Açıklanan nedenler ve anılan kanun hükümleri doğrultusunda; şüphelinin cezalandırılması amacıyla Sayın Başsavcılığınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER:    

1. Star Gazetesi 01.04.2015 tarihli nüshasının ilk sayfası ( ekte sunulmaktadır.)

2. Şikâyet konusu haberin yayınlandığı haber siteleri, medya ve sosyal medya kuruluşları

3. Sair yasal deliller  

SONUÇ VE İSTEM:  Yukarıda açıklanan nedenlerle;  şüpheli Star Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Filiz GÜLER’ in belirtilen kanun hükümleri doğrultusunda cezalandırılması için şüpheli hakkında kamu davası açılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz. 03.04.2015

Şikâyetçi

Kocaeli Barosu Başkanlığı

Vekili

Av. Özlem GÜRGEN ELDEM

BAROTÜRK

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim