• BIST 94.328
 • Altın 194,258
 • Dolar 4,7424
 • Euro 5,4911
 • İstanbul 28 °C
 • Ankara 27 °C

Kütahya Barosu'ndan Erkan Tan'a Suç Duyurusu

Kütahya Barosu'ndan Erkan Tan'a Suç Duyurusu
Kütahya Barosu, Haber spikeri Erkan Tan’ın, Beyaz TV’de yayınlanan “Erkan Tan Vakti” Sabah Kuşağında “ADLİYE’DE ARAMA GERGİNLİĞİ” başlıklı haberde, avukatları hedef alan sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA
KÜTAHYA
MÜŞTEKİ : KÜTAHYA BAROSU BAŞKANLIĞI adına ; 
Ahmet ATAM, Kütahya Baro Başkanı, Adliye Ana Bina Baro 
Başkanlığı- KÜTAHYA

ŞİKÂYET EDİLEEN: ERKAN TAN / Beyaz TV haber spikeri,
Gayrettepe Mh.Cemil Arsla Güder Sk.Otim İş Mer. B Blk. No:25 
Beşiktaş İstanbul 06374
SUÇ: Yargı görevini yapana karşı olumsuz yönlendirmeye dönük onur kırıcı 
ibareler kullanarak Basın yoluyla hakaret.
SUÇ TARİHİ: 02.04.2015

İZAHI :
1-Yetkili bazı kamu görevlilerinin Çağlayan Adliyesi’nde meydana gelen olay üzerine; şüphelilerin adliye giriş kapısından avukat cübbeleriyle girdiğini iddia etmesi üzerine; ulusal yayın yapan medya kuruluşlarında kasıtlı olarak “cübbeli olarak “ ya da “ avukat giysisi “ gibi tanımlamalarla sanki suçu avukatlar işlemiş gibi göstermelerinin ardından; hiç gereği yok iken bazı medya kuruluşlarının kraldan çok kralcı (bir kimsenin meselesini kendisinden çok takip etmek, kendisinden çok taraftar olmak ) kesilerek avukatların kamuoyu nazarında küçük düşürülmesi için basın yayın ilkelerine ve gazetecilik etiğine aykırı olarak gösterdikleri çaba avukatlar arasında yaygın bir şekilde rahatsızlık yaratmıştır. Kaldı ki gazetecilik etik ilkeleri 21.maddede “ Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır.” Demektedir.

Son olarak sabırları taşıran bir yayın da; 02.04.2015 tarihinde ulusal yayın yapan Beyaz TV‘nin spikeri ,Erkan Tan spikerliğini yaptığı kendi programında ; sanki asker arkadaşına seslenircesine;

“Ya avukatlar açıkça maraza çıkartmak istiyoruz, arıza çıkartmak istiyoruz, huzur ve güvenlikten rahatsız oluyoruz desenize be…! Onu desenize... Avukatlar her an Türkiye'nin dört bir yanına uçakla seyahat ediyorsunuz yalan mı? Türkiye'nin dört bir yanındaki adliyelerde sizin davalarınız var müvekkilleriniz var. Havalimanlarına girerken donunuza kadar aranıyorsunuz. Hiç kimse bir şey diyemiyor, diyemez çünkü. Normal çünkü. Senin güvenliğin için yapıyorlar o aramayı. Adliye'ye girerken niye bu kadar arıza çıkartıyorsun? Senin güvenliğin için yapıyorlar o aramayı. O teröristler savcıyı değil de aranızdan birini rehin alsaydı ne olacaktı !!? Gerçi sizin adamlar sizi rehin almazlar...!! Anladın mı…!!?" 

Şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu ifade, meslektaşımızı şehit eden teröristler ile mesleğimiz arasında organik bir bağ bulunduğu izlenimi uyandırarak mesleğimizi hedef gösteren, kişilik haklarımızı zedeleyen, onur ve itibarımızı inciten, açıkça hukuka aykırı bir ifadedir.

Kamuoyunu yönlendiren, Çağlayan’da meydana gelen olayla ilgisi bulunmayan açıklamaların etkisi ile adeta konuyu çarpıtan yukarıdaki beyanı ile Halkı avukatlık mesleğine karşı kışkırtarak, hakaret ederek, öfke ile nefret suçu işlemiştir. “Gerçi sizin adamlar sizi rehin almazlar…” sözleri ile bilerek ve isteyerek zaten zor koşullarda görev yapan avukatlar aleyhine “terörist avukat” algısı yaratmıştır. Spikerin bu sorumsuz beyanlarından sonra avukatlar görevlerini yaparken artık eskisinden daha da fazla tehlike altındadır.

2- 1136 sayılı Avukatlık Yasasının 1. Maddesi, avukatlık faaliyetinin bir kamu hizmeti ve avukatın da yargının kurucu unsuru olduğunu, aynı yasanın “yönetim kurulunun görevleri” başlıklı 95. Maddesinin 1. Paragrafına göre Baronun avukatlık onurunun ve meslek düzeninin korunmasını sağlama, 4. Paragrafta “… Mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak, bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak” görevi bulunmaktadır. Beyaz TV Spikeri bu beyanları ile avukatlık mesleğine hakaret etmiştir.

3- Hakaret suçu, TCK’nın 125. maddesinde, ‘Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran.’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre, bu suç ile korunan hukuki yarar, kişinin sahip olduğu ‘şeref, onur ve saygınlık’ hakkıdır. ‘Şeref, onur ve saygınlık’ hakkından, gerek kişinin kendisinde gördüğü ve gerekse başkalarının kişide gördüğü değerdir. 

Bu nedenle, hakaret suçunun oluşabilmesi için, mağdurun rencide olmuş olması veya aşağılanmış olmuş olması gerekmez. Rencide olabilecek veya aşağılanabilecek nitelikte olması yeterlidir.

5237 sayılı yasayla, 765 sayılı yasanın 480. maddesinde olmayan iki tane yeni maddi unsur getirilmiştir. Bu maddi unsurlar, kişinin onur, şeref veya saygınlığını rencide edebilecek nitelikte yakıştırmalarda bulunmak ve sövmektir. 5237 sayılı yasayla şerefe karşı suçlar bölümüne getirilen en önemli değişiklik belki de, belirttiğimiz bu düzenlemedir. Bu düzenlemeye göre, bir kişiye yönelik olarak, sen dün gece saat 11.30 civarlarında şu marketten şu malları çaldın demekle, sen hırsızsın demek arasında, kişinin toplum içindeki onur, şeref veya saygınlığının zarar görmesi açısından hiç bir fark yoktur. Yine, şikâyete konu olan yayında, “O teröristler seni rehin alsaydı ne yapacaktın. Gerçi senin adamın seni rehin almazlar” şeklindeki söylemleri ile teröristlerin “benim adamım” olduğu ve bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın da terörist olduğu şeklinde beyan ve imalarda bulunmuştur. Zira terörist eğer ki benim adamım ise, bunun doğal neticesi olarak benim yani biz avukatlarında terörist olmamız gerektiği konusunda en ufak bir şüphe bulunmadığı kanaatindeyiz. Nihayetinde, şüpheli şahıs meslektaşlarımızın tamamına karşı “terörist” ifadesini kullanmaktan kaçınmamıştır. Ayrıca, hakaret suçunun mağduru olmak için; mağdurun kimliğinin açıkça belirtilmesine gerek yoktur. Durumun özelliklerinden tahkir edici fiilin kime yönelik yapıldığı çıkarılabiliyorsa suç gerçekleşir. Doktrindeki bu kısa izahtan da anlaşılacağı üzere, suçun şahsımıza karşı işlendiği sabittir.

5- TCK’nın 125. maddenin 2. fıkrasında, ‘.Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle iletilmesi halinde.’ huzurda işlenmiş sayılacağı düzenlenmiştir. İnternet; iletişim aracı; ses, yazı ve görüntüyü de içerebilen çok yönlü iletişim aracı olmasından dolayı, internet yoluyla yapılan hakaret suçu, huzurda yapılmış sayılacaktır. 

Suç, yurt içinde veya yurt dışında işlenmişse yetkili mahkemenin belirlenmesi, 12. maddenin 5.fıkrasına göre belirlenecektir. Anılan maddeye göre, görsel veya işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmişse veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir. Görüldü üzere, Yasa’nın açık hükmü gereği; Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Mahkemeleri işbu soruşturma konusunda yetkili oldukları konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır.

6- Eylem, tümüyle avukatlık faaliyetine ve avukatın görevine yönelik gerçekleştiğinden, anılan yasa hükümleri uyarınca Kütahya Barosu şüphelinin suç oluşturan eyleminden zarar görmüş ve mağdur olmuştur. Bu nedenle Kütahya Barosu şüpheliden şikâyetçi ve cezalandırılmasını talep etmektedir. Şüpheli hakkında kamu davası açılması durumunda Ceza Muhakemesi Kanunun(CMK) 237 ve devamı maddeleri uyarınca davaya katılacaktır.
7- Bilindiği gibi; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun (TCK) “Tanımlar “ başlıklı 6. Maddesinin d paragrafı uyarınca avukatlar Hâkim ve Savcılar gibi “yargı görevi yapanlar” arasında bulunmaktadır. Öte yandan 1136 sayılı Avukatlık Yasasının “avukata karşı işlenen suçlar” başlıklı 57. Maddesi ile “görev sırasında veya yaptığı görevden dolayı avukata karşı işlenen suçlar hakkında, bu suçların hâkimlere karşı işlenmesine ilişkin hükümler uygulanır.” düzenlemesi getirilmiştir. TCK m. 125/3/a – Yerine getirdiği görevinden dolayı kamu görevlisine hakaret suçu – cezanın alt sınırı bir yıldan az olmamak üzere bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası verilir.

Suçun avukatın yaptığı görev sırasında,

Suçun avukatın yaptığı görevden dolayı, 

işlenmiş olması gerekliliğidir. Ancak burada belirlenmesi gereken konu; avukatın ne zaman görev yapıyor sayılacağı ve hangi hallerin görevi dolayısıyla suçun mağduru olmasına neden olabileceğidir. Avukatlık Kanunu‘nun 1. maddesi uyarınca Avukatlık, kamu hizmeti olma yanında bir serbest meslek olarak düzenlenmiştir. Avukatlığın serbest meslek olarak düzenlenmesi onun mesai saati kavramının kapsamı içerisinde değerlendirilmesini engellemektedir. Çünkü avukat görevinin gerekliliklerine göre günün her saatinde mesleğini icra edebilecektir. Ayrıca avukat mesleğini sadece bürosunda ya da adliyede değil, işi ile ilgili olarak gittiği her yerde gerçekleştirebilir. Bahsedilen özellikleri itibariyle avukatlık mesleği zamandan ve mekândan bağımsız olarak düşünülmelidir ve ceza hükümleri buna göre yorumlanmalıdır. “Görevinden dolayı” ayrımı avukatın, suçun işlendiği anda, mesleğini icra etmiyor olmasına karşın, yaptığı avukatlık görevinden dolayı suça maruz kalması durumunu düzenleyerek, suçun kamu görevine ilişkin mesai ve mekâna ilişkin düzenlemelerden bağımsız olarak ele alınması gerekliliği düzenlenmiştir.

8- Hak arama özgürlüğünün aracıları olan avukatlar, adaletin ve hukuk devletinin en önemli güvencelerini oluşturmaktadır. Avukatın bağımsız, özgür ve güvenlik içinde görevini yapamadığı, her an kişilerin veya anlaşmazlıkların taraflarının saldırılarına maruz kaldığı bir toplumda hiç kimsenin güvencesi olamaz. Bu nedenle avukatlık faaliyetinin önemi ve kamusal niteliği de dikkate alınarak avukata karşı işlenen suçların etkili şekilde soruşturulması, avukatın korunması büyük önem arz etmektedir.

TALEP: Yukarıda sunulan nedenler ile yapılacak soruşturma işlemleri sonunda; Beyaz TV spikeri Erkan Tan isimli şahsın avukatlara yönelik olarak, görevi nedeniyle basın yoluyla hakaret eylemi nedeniyle şüpheli hakkında gerekli işlemlerin yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep ederiz. 03.04.2015
Saygılarımızla.

KÜTAHYA BAROSU BAŞKANLIĞI
Adına 
AV. AHMET ATAM
Kütahya Barosu Başkanı

BAROTÜRK

İLGİLİ HABERLER:

Adana Barosu, Erkan Tan Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak

Şırnak Barosu Erkan Tan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Antalya Barosu da Erkan Tan Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu

Baro’dan Erkan Tan Hakkında Suç Duyurusu

Muğla Barosu'ndan, Erkan Tan'a Suç Duyurusu

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim