• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 11 °C

"Mısır'daki Katliam Sistematiktir"

"Mısır'daki Katliam Sistematiktir"
İnsan Hakları İzleme Örgütü Mısır’da darbe yönetiminin tam bir yıl önce Adeviye Meydanı’nda yaptığı katliamın önceden planlandığını açıkladı.

New York mer­kez­li İn­san Hak­la­rı İz­le­me Ör­gü­tü (HRW), Mı­sı­r’­da se­çil­miş yö­ne­ti­mi dar­bey­le de­vi­ren or­du­nun 14 Ağus­tos 2013’te Ade­vi­ye Mey­da­nı­’n­da yap­tı­ğı kat­li­amın ön­ce­den plan­lan­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ör­gü­tün bir yıl sü­ren ça­lış­ma­lar­la ha­zır­la­dı­ğı ra­po­ra gö­re, gü­ven­lik güç­le­ri Ra­bi­at’­ül Ade­vi­ye Mey­da­nı­’n­da­ki mü­da­ha­le ile bir gün­de en az 817 gös­te­ri­ci­yi öl­dür­dü. Bu sa­yı­nın bi­ni ge­çe­bi­le­ce­ği vur­gu­la­nan ra­por­da, gü­ven­lik güç­le­ri­nin gös­te­ri­ci­le­ri “sis­te­ma­tik ola­ra­k” öl­dür­dü­ğü be­lir­til­di. Örgüt,bunun insanlık suçu olduğunu vurguladı.

UYAR­MA­DAN VUR­DU­LAR

195 say­fa­lık ra­por­da, gü­ven­lik güç­le­ri­nin mey­da­nın her bir gi­ri­şin­den zırh­lı araç­lar, bul­do­zer­ler, as­ker­ler ve kes­kin ni­şan­cı­lar­la gös­te­ri­ci­le­re sal­dır­dı­ğı be­lir­til­di. Ra­por­da, “Gü­ven­lik güç­le­ri her­han­gi bir uya­rı­da bu­lun­ma­dan ka­la­balı­ğın üze­ri­ne ateş aç­mış ve 12 sa­at bo­yun­ca mey­dan­dan çı­kış­la­ra izin ver­me­miş­tir. Gü­ven­lik güç­le­ri,ge­çi­ci sağ­lık mer­kez­le­ri­ne ateş açar­ken kes­kin ni­şan­cı­lar da sağ­lık mer­kez­le­ri­ne gi­rip çı­kan­la­rı he­def al­mış­tır. 14 Ağus­tos ak­şa­mı mey­dan­da­ki sağ­lık mer­ke­zi ile ca­mi bü­yük ola­sı­lık­la gü­ven­lik güç­le­ri ta­ra­fın­dan ate­şe ve­ril­miş­ti­r” ifa­de­le­ri yer al­dı.

SI­NIR DI­ŞI EDİL­Dİ

HRW yö­ne­ti­ci­si Ken­neth Roth, bu­nu “ya­kın ta­rih­te bir gün­de mey­da­na ge­len ölüm­le­rin en bü­yük­le­rin­den bi­ri­” ola­rak ni­te­le­di. Bir yıl sü­ren in­ce­le­me­nin ar­dın­dan ha­zır­la­dık­la­rı ra­po­ru açık­la­mak üze­re Ka­hi­re­’ye ge­len Roth ve bir mes­lek­ta­şı 12 sa­at ha­va­ala­nın­da tu­tul­duk­tan son­ra sı­nır dı­şı edil­di. Öte yandan 494 darbe karşıtının yargılandığı davaya bakan hakim Mahmud Kamil er-Reşidi'nin "belirli çekinceleri" olduğu gerekçesiyle davadan çekildiği bildirildi.

SORUMLULAR HESAP VERMELi

Ör­gü­tün ra­po­run­da, emir ko­mu­ta zin­ci­ri­nin en te­pe­sin­de­ki isim­le­rin kat­li­am­da­ki rol­le­ri­nin araş­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı çi­zil­di. So­rum­lu­lar ara­sın­da dö­ne­min İçiş­le­ri Ba­ka­nı Muham­med İb­ra­him ile Sa­vun­ma Ba­ka­nı Ab­dul­fet­tah Si­si­’nin ad­la­rı yer al­dı.

 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim