• BIST 109.404
 • Altın 173,793
 • Dolar 4,0809
 • Euro 4,9792
 • İstanbul 23 °C
 • Ankara 22 °C

"Savcıyı Şehit Eden PKK'lı KCK Adına Davaya Bakıyor"

"Savcıyı Şehit Eden PKK'lı KCK Adına Davaya Bakıyor"
YARSAV’ın HSYK adayı Hakim Nuh Hüseyin Köse, Savcı Hakan Kılıç’ı şehit eden PKK’lı teröristin Tendürek Dağı’nda KCK adına savcılık yaptığını açıkladı.

HSYK aday­la­rı­nı Do­ğu­ba­ya­zı­t’­ta açık­la­yan Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı ada­yı Ha­kim Nuh Hü­se­yin Kö­se, Sav­cı Ha­kan Kı­lı­ç’ı şe­hit eden PKK üye­siy­le il­gi­li çar­pı­cı açık­la­ma­lar­da bu­lun­du.

Kö­se, “Ha­kan sav­cı­yı şe­hit eden ka­til zan­lı­sı­nın Ten­dü­rek Dağ­la­rı­’n­da KCK adı­na sav­cı­lık yap­tı­ğı id­di­ala­rı do­la­şı­yor ora­lar­da. Bu­nu duy­duk. Biz ora­ya git­me­sey­dik du­ya­maz­dık. Bu­nu ga­ze­te yaz­maz.” de­di.

“DAVALARI ÖRGÜT ÇÖZÜYOR”

Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı İs­tan­bul Tem­sil­ci­si Ha­kim Nuh Hü­se­yin Kö­se, bir te­le­viz­yon ka­na­lın­da ka­tıl­dı­ğı prog­ram­da HSYK se­çim­le­ri­ne iliş­kin önem­li de­ğer­len­dir­me­ler yap­tı. Se­çim star­tı ver­dik­le­ri Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu­’da KCK’­nın ar­tık yar­gı­la­ma ya­pıp da­va­la­rı ‘söz­de ka­ra­ra­’ bağ­la­dı­ğı­nı söy­le­yen Kö­se, “Da­va­la­rı ör­güt çö­zü­yor. Va­tan­daş “Ha­kim bey be­nim da­va­mı ni­ye bi­tir­mi­yor  mu­su­nuz” di­ye so­ru­yor. “Na­sıl bit­ti” di­ye so­ru­yor sav­cı ar­ka­daş­lar, va­tan­daş­lar “Ör­güt çöz­dü bi­zim da­va­yı­” di­yor. Pa­ra­lel pa­ra­lel de­ni­yor. Alın iş­te si­ze pa­ra­lel KCK mah­ke­me­le­ri var or­da. Yar­gı­ya gü­ven o şe­kil­de bit­miş du­rum­da doğuda.” de­ğer­len­dir­me­si yap­tı.

ORANTISIZ GÜÇ

HSYK se­çim­le­rin­de hü­kü­me­tin des­tek­le­di­ği Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu­’nun ken­di­le­ri­ne kar­şı oran­tı­sız güç kul­lan­dı­ğı­nı kay­de­den Kö­se, plat­for­mun 5 yıl­dız­lı otel­ler­de top­lan­tı­lar yap­mak için ne­re­den kay­nak bul­du­ğu­nun sor­gu­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Kö­se, genç ha­kim ve sav­cı­la­rın bas­kı al­tın­da ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

Yar­gıç­lar Sen­di­ka­sı­’nın lis­te­si­nin kür­sü ha­kim­le­rin­den oluş­tu­ğu­nu ak­ta­ran Kö­se, “Hiç­bir yar­gıç te­le­fo­nu ça­lı­nıp po­li­ti­ka­cı­nın ken­di­sine ta­li­mat ver­me­si­ni is­te­mez. Mes­lek­taş­la­rı­mız, HSYK’­da yıl­la­rı­nı ba­kan­lık­ta tet­kik ha­ki­mi ola­rak ge­çir­miş, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı­’n­da hu­kuk iş­le­rin­de şu­be mü­dü­rü ol­muş bi­ri­ni de­ğil, Ga­zi­an­tep Ağır Ce­za Mah­ke­me­si ha­ki­mi gi­bi alan­dan mes­lek­ta­şı­nı gör­mek is­ter” di­ye ko­nuş­tu.

TELEFONLARIMIZ DİNLENİYOR

Sos­yal med­ya­da­ki trol he­sap­lar üze­rin­den Yar­gı­da Bir­lik Plat­for­mu dı­şın­da­ki ha­kim ve sav­cı­la­rın he­def alın­dı­ğı­nı kay­de­den Kö­se, “Hü­kü­met ver­si­yo­nu trol­ler bi­zim git­ti­ği­miz ad­li­ye­le­ri öğ­re­nip, “fi­lan­ca ad­li­ye­dey­di, ki­min­le top­lan­tı yap­tık­la­rı­nı bi­li­yo­ru­z” di­ye iz­le­di­ği te­le­fon­la­rı­mı­zı din­le­di­ği gi­bi al­gı oluş­tu­ru­yor. Ma­ale­sef ba­zı ad­li­ye­ler­de­ki ha­kim sav­cı ar­ka­daş­la­rı­mı­zın ba­zı­la­rı bel­li ha­vu­za bil­gi ve­ri­yor o ha­vuz­da­ki­ler aley­hi­mi­ze twe­et atı­yor­la­r” eleş­ti­ri­sin­de bu­lun­du.

Kılıç’ın faili bulunamadı

Seçim startını Doğubayazıt’tan verdiklerini kaydeden Köse, bugüne kadar dillendirilmeyen bir gerçeği şu sözlerle açıkladı: “Başsavcı Hakan Kılıç şehit edildi. Karısının, çocuklarının gözü önünde. Fail bulunamadı. Yeterince üstünde durulmadı bu konunun. İsimler bile unutuldu gitti.

‘GİTMESEYDİK DUYAMAZDIK’

Doğubayazıt’ta çok şey gördük. Orada Cumhuriyet Savcısı arkadaşlarımızın çaresizliğini, umutsuzluğunu gördük. Doğubayazıt’a bizzat giderek şunu öğrendik. Hakan savcıyı şehit eden katil zanlısının Tendürek Dağları’nda KCK adına savcılık yaptığı iddiaları dolaşıyor oralarda. Bunu duyduk. Biz oraya gitmeseydik duyamazdık. Bunu gazete yazmaz.”

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim