• BIST 110.932
 • Altın 175,280
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 15 °C
 • Ankara 14 °C

TTNET Vatandaşa Yapması Gereken Ödemeyi Geciktiriyor

TTNET Vatandaşa Yapması Gereken Ödemeyi Geciktiriyor
Abonelerinden fazla para tahsil ettiği için milyonlarca lira para cezasına çarptırılan TTNET, verilen sürenin dolmasına rağmen hâlâ gerekli iadeleri yapmadı. Vatandaş eksik ödemeden şikayetçi.

Türk Te­le­ko­m’­un ge­niş bant in­ter­net sağ­la­yı­cı or­ta­ğı TTNET, abo­ne­le­rin­den faz­la fa­tu­ra tah­sil et­me­nin ve so­rum­lu ol­du­ğu ku­ru­ma ek­sik ya da yan­lış bil­gi ver­me­nin ce­za­sı­na al­dır­ma­dan va­tan­da­şa ge­rek­li ia­de­le­ri ger­çek­leş­tir­me­me­ye de­vam edi­yor. Bil­gi Tek­no­lo­ji­le­ri ve İle­ti­şim Kurumu’nun (BTK) so­rum­lu­luk­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­me­si için ver­di­ği 6 ay­lık sü­re­nin  de aş­ma­sı­na rağ­men bek­le­nen şef­faf­lı­ğı sağ­la­ya­ma­yan TTNET eks­tra­dan yi­ne ida­ri pa­ra ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.

Yap­tı­rım­lar ar­tı­yor

BTK’­nın in­ter­net si­te­sin­de yer alan ku­rul ka­ra­rı­na gö­re İda­ri Yap­tı­rım­lar Yö­net­me­li­ği­’nin 12’n­ci mad­de­si­nin 10’un­cu fık­ra­sı ve ay­nı yö­net­me­li­ğin 44’ün­cü mad­de­sin­de yer alan yap­tı­rım öl­çüt­le­ri çer­çe­ve­sin­de 2013 yı­lı net sa­tış­la­rı­nın (3.364.543.656,46 TL) % 0,03 (on­bin­de üç)’ü ya­ni yak­la­şık 1 milyon 9 bin li­ra  ida­ri pa­ra ce­za­sı uy­gu­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­di.

So­ruş­tur­ma baş­la­dı

Ka­rar­da TTNET ta­ra­fın­dan abo­ne­le­re faz­la­dan yan­sı­tı­lan üc­ret­le­rin ia­de edil­me­si iş­le­mi­nin de bu ayın 4’üne kadar ger­çek­leş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği ifa­de edi­li­yor. Ya­ni bu ta­ri­hin de dol­du­ğu dik­kat çe­ki­yor.

Söz ko­nu­su ia­de­le­rin ve­ri­len ek sü­re için­de ger­çek­leş­ti­ri­lip ger­çek­leş­ti­ril­me­di­ği­nin tes­pi­ti­ni te­mi­nen BTK'nın De­ne­tim Ça­lış­ma­la­rı­na İliş­kin Yö­net­me­li­ğin So­ruş­tur­ma baş­lık­lı 12’n­ci mad­de­si çer­çe­ve­sin­de TTNET hak­kın­da so­ruş­tur­ma açı­la­cak ve so­ruş­tur­ma sü­re­si 3 ay ola­cak.

Sitesinde duyuru var

TTNET'in internetin sitesinde tutar sorgulama duyurusu yer alıyor. Burada vatandaş para iadesi olup olmadığını öğrenebiliyor.

Şikayetler arttı

Öde­me için abo­ne­le­ri­ni SMS ile bil­gi­len­di­ren TTNET'e pa­ra­sı­nı al­ma­ya gi­den va­tan­daş da be­lir­ti­len üc­re­ti ala­ma­mak­tan şi­ka­yet edi­yor. Bo­ra E. ad­lı bir abo­ne “Ala­ca­ğı­mın ön­ce 92 TL ol­du­ğu be­lir­til­di, al­ma­ya gi­din­ce 32 TL ver­di­ler” di­yor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim