• BIST 110.932
 • Altın 175,132
 • Dolar 4,0581
 • Euro 4,9812
 • İstanbul 18 °C
 • Ankara 21 °C

Türkiye Barolar Birliği'nden Suç Duyurusu

Türkiye Barolar Birliği'nden Suç Duyurusu
TBB, Başbakanın konuşması sırasında, ayakkabı kutusu gösteren Nurhan Gül’ü gözaltına alan ve evinde arama yapan, polisler ile onlara talimat veren amirler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

NURHAN GÜL: ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM

Başbakan Erdoğan’ın konuşması sırasında balkondan ayakkabı kutusu gösterdiği için gözaltına alınan Nurhan Gül, sorumlular hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Gül, “O kutuyla birlikte karakola götürüldüm. Bu tahammülsüzlük” dedi.

Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın Ma­ni­sa­’nın Ak­hi­sar il­çe­sin­de­ki top­lu açı­lış tö­re­nin­de ko­nuş­ma yap­tı­ğı sı­ra­da evi­nin te­ra­sın­dan ayak­ka­bı ku­tu­su gös­ter­dik­ten da­ki­ka­lar son­ra eve ge­len po­lis­ler ta­ra­fın­dan gö­zal­tı­na alı­nan Nur­han Gül, ­da­va aça­ca­ğı­nı söy­le­di. Ku­tu­nun da ken­di­si gi­bi gö­zal­tı­na alın­dı­ğı­nı 2 sa­at son­ra ku­tuy­la bir­lik­te ser­best kal­dı­ğı­nı ifa­de eden Gül, “Ba­sit bir pro­tes­to ey­le­mi hu­ku­ki bir so­run ha­li­ne gel­di. Ül­ke­de­ki ta­ham­mül­süz­lü­ğün en ba­sit gös­ter­ge­si­dir bu­” de­di.

EVE 10 PO­LİS GEL­Dİ

Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­’na ba­kan 2 kat­lı evi­nin te­ra­sın­dan Er­do­ğa­n’­a ayak­ka­bı ku­tu­su gös­ter­di­ği­ni be­lir­ten Gül, bu ha­re­ket­ten bir­kaç da­ki­ka son­ra si­vil ve res­mi gi­yim­li 10 po­li­sin eve gel­di­ği­ni söy­le­di. Gül, “P­lan­lı prog­ram­lı bir ey­lem de­ğil­di. Gay­ri ih­ti­ya­ri Baş­ba­kan Er­do­ğan kür­sü­ye çı­kın­ca ku­tu­yu sal­la­dım çün­kü emek­li ma­aş­la­rı­nın dü­şük­lü­ğü­ne dik­kat çek­mek is­ti­yor­dum. Ge­çen yıl emek­li ol­dum. Maa­şım 690 li­ra. Eşim avu­kat, bi­zim ge­çi­ne­bi­li­yo­ruz ama bu ma­aş­tan baş­ka ge­li­ri ol­ma­yan ar­ka­daş­la­rım var. İş­te o ku­tu­yu bu­nun için sal­la­dı­m” de­di.

KİM­LİK­LE­Rİ­Mİ­Zİ TOP­LA­DI­LAR

Po­lis­le­rin gel­dik­ten son­ra “K­ku­tu­yu kim sal­la­dı­” di­ye sor­du­ğu­nu an­la­tan Nur­han Gül, “Bu so­ru üze­ri­ne ‘Ben yap­tı­m’ de­dim. Te­ras­ta yak­la­şık 2 sa­at ifa­de­mi ve nü­fus cüz­da­nı­mı al­dı­lar. Bi­zi or­da bek­let­ti­ler. Ev­de ai­le bü­yük­le­ri­miz var­dı. On­la­rın da nü­fus cüz­dan­la­rı­nı top­la­dı­lar. Ben de bu du­ru­ma kar­şı çık­tım. Ey­le­mi tek ba­şı­ma yap­tı­ğı­mı, on­la­rın mi­sa­fir ol­du­ğu­nu kim­lik­le­ri­ni ge­ri ver­me­le­ri­ni söy­le­dim. Da­ha son­ra on­la­rın kim­lik­le­ri­ni ge­ri ver­di­le­r” di­ye ko­nuş­tu.

SAVCILIK TAHKİKATI DEVAM EDİYOR

Te­ras­ta ge­çen 2 saa­tin ar­dın­dan ey­lem­de kul­lan­dı­ğı ayak­ka­bı ku­tu­suy­la bir­lik­te ön­ce ka­ra­ko­la gö­tü­rül­dü­ğü­nü be­lir­ten Gül, “Ön­ce sağ­lık ra­po­ru al­mak için has­ta­ne­ye git­tik. Ar­dın­dan ka­ra­ko­la dön­dük ve ifa­de­mi al­dı­la­r” de­di. Bu iş­lem­le­rin yak­la­şık 2 sa­at sür­dü­ğü­nü be­lir­ten Gül, ifa­de­si­nin ar­dın­dan ku­tuy­la bir­lik­te ser­best bı­ra­kıl­dı­ğı­nı an­lat­tı. Sav­cı­lı­ğın ya­pa­ca­ğı tah­ki­ka­tın ar­dın­dan Gül hak­kın­da da­va açı­la­bi­le­cek.

‘ŞiKAYETÇi OLACAĞIM’

Evinde ve karakolda toplam 4 saat boyunca sorgulandığını, karakolda kaldığını ve tüm bunları da havaya bir kutu kaldırdığı için yaşadığını söyleyen Nurhan Gül, “Küçük çocuklarım var. Onları evde bırakıp karakola götürüldüm. Sadece kutu kaldırdım, herhangi bir sözlü eylemde de bulunmadım. Toplumdaki tahammülsüzlüğün en basit göstergesidir bu. Basit bir protesto eylemi hukuki bir sorun haline geldi. Akhisar küçük bir yer. Bu şekilde gözaltına alınmak inciticiydi. Şikayetçi olacağım” dedi.

ELEŞTİRİYE MÜSAMAHA GÖSTERİLMİYOR

Nurhan Gül’ün avukat olan eşi Avukat Erkan Gül de, “Sosyal bir sorun bu. Türkiye’de hâlâ insanların eleştirilmeye müsamaha göstermediğini bir kez daha gördük. Karakola götürülmemiz bile kötüydü. Kanunda bu tür suç düzenlemesi söz konusu değil” şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
 • Yorumlar 0
 • Facebook Yorumları 0
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Baro Türk - Türk Hukuk Merkezi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Haber Scripti: CM Bilişim